Obchody Dnia Patriotycznego

Drodzy Państwo,
Podobnie jak w roku ubiegłym, na dzień 18.05.2019 r. tj. sobota, zaplanowane są w naszej szkole obchody Dnia Patriotycznego. Wydarzenie to będzie miało charakter imprezy plenerowej, integrującej całą społeczność szkolną: dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Przypominam też, że jest to dzień obowiązkowej obecności szczególnie naszych uczniów i nauczycieli, jako dzień „odpracowywany” za 2 listopada ubiegłego roku kalendarzowego, który był dla nas dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Plan tego dnia będzie następujący:
Godz. 9.00 - Msza Święta – Rodzinna w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach
Od godz. 10.00 do godz. 14.00/15.00 w naszej szkole i terenie wokół:
• Żywa lekcja historii,
• przedstawienie „Nigdy więcej wojny”,
• nauka udzielania pierwszej pomocy,
• stoisko DKMS-u,
• gra planszowa wielkoformatowa - monopol patriotyczny,
• grill, słodki poczęstunek,
• strzelnica,
• symulator jazdy na skuterze
• oraz inne atrakcje dla całych Rodzin.
Samorząd Uczniowski naszej KSP będzie też prowadził LOTERIĘ FANTOWĄ, z której całkowity dochód przeznaczymy na Fundację Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci, prowadzoną przez ks. Pawła Siedlanowskiego, naszego wieloletniego dyrektora.
W trakcie trwania całej uroczystości będzie też przeprowadzona przez naszych wolontariuszy zbiórka pieniężna do puszek na w/w hospicjum. W ten sposób i nasza gorliwą modlitwą pragniemy wesprzeć to piękne i bardzo potrzebne w naszym mieście dzieło, którego realizacji podjął się ks. Paweł.
Dzień Patriotyczny dedykowany jest całej społeczności szkolnej. Dlatego mam świadomość, że nie odbędzie się on bez Państwa pomocy i czynnego udziału oraz zaangażowania, do czego już dziś serdecznie zapraszam i o co proszę.
Zwracam się z prośbą do Wychowawców klas o zgłoszenie po 1 Rodzicu z każdej klasy do następujących zadań :
• Zespół 1. Klasa 0-3 - przygotowanie sali gimnastycznej w dniu 17.05.2019
• Zespół 2. Klasa 4 - 6 - pomoc w obsłudze poczęstunku i grila w dn. 18.05.2019
• Zespół 3. Kla sa 7 - 8, III Gimnazjum - pomoc w sprzątaniu po imprezie dn. 18.05.2019
Listę zgłoszonych Rodziców do poszczególnych zespołów prosimy podać do Pani Anny Staręgi do dn. 13.05.2019 r. tj. do poniedziałku.
Rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców i poproszeni dodatkowo, aby z każdej klasy zorganizować:
• 1 ciasto, łatwe w krojeniu, nie rozpuszczające się ( liczymy na słoneczną pogodę),
• Ok. 10 litrów soków
• Ok. 4 kg owoców.
Za troskę i zaangażowanie już teraz z całego serca dziękuję i liczę na nasze wspólne świętowanie!
Z należnym szacunkiem i modlitewna pamięcią
xmarcin