Naszych pierwszaków odwiedziła pani Magdalena Sałata

Naszych pierwszaków odwiedziła pani Magdalena Sałata, dyrektor Delegatury w Siedlcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
Pani dyrektor przeprowadziła z nami pogadankę nt. bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz bycia widocznym dla innych. Zachęcała też nas do noszenia różnych elementów odblaskowych- szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym. Wszystko to z troski o nas i w ramach kampanii "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny! - Bezpieczny pierwszoklasista". 
Na koniec pani Magdalena wręczyła nam prezenty - zestawy zawierające elementy odbladkowe.