List do Rodziców – Wielkanoc 2019

Kochani Rodzice...
Dobrze wiem, że macie teraz "urwanie głowy", ale jeśli znajdziecie kilka chwil to przeczytajcie, proszę.
1. Panuje pośród nas - niestety - coraz więcej powątpiewania i niedowiarstwa w odniesieniu do Chrystusowego zmartwychwstania. W jednej z przeprowadzonych ankiet okazało się, że w naszej Ojczyźnie ponad 30% katolików nie wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał, i że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. Dlatego ośmielam się napisać do Was tych kilka zdań.
Na początku proszę, zapytajmy siebie, czy naprawdę wierzymy w to, że Jezus żyje i ma moc przywrócenia także nam życia? Jeśli brakuje Ci wiary, albo czujesz jej słabość, to módl się gorliwie i proś o tę łaskę. W tych dniach paschalnych wszyscy razem prośmy Boga o umocnienie naszej świętej katolickiej wiary w Jezusowe zmartwychwstanie oraz Jego bliskość i obecność pośród nas. Jezus żyje prawdziwie! Wierzysz w to?
Całym sercem, pełnym światła wiary w zmartwychwstanie Jezusa, kontemplujmy Jego mękę i śmierć, aby ujrzeć chwałę Bożą, wielką łaskawość Boga i Jego miłosierdzie względem nas. Zachwyćmy się miłością Jezusa do nas i obudźmy w sobie pragnienie naśladowania Go.
2. Kochani, nie możemy zmarnować trwającego właśnie Triduum Paschalnego i Świąt Paschy Jezusa, które przed nami. Rozważanie z wiarą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa odsłania nam i pomaga przeżywać Jego bezgraniczną miłość do każdego człowieka, naszego bliźniego.
Wszystko w naszym codziennym życiu rozpoczynajmy zatem od zgiętych kolan, od gorliwej i wytrwałej modlitwy oraz od kontemplacji oblicza Jezusa ukrzyżowanego. Papież Benedykt XVI kiedyś pisał tak: „Kiedy się modlimy do Ukrzyżowanego, patrząc na Jego przebity bok, nie możemy nie doznać w swoim wnętrzu pociechy, którą daje świadomość, że jesteśmy przez Boga tak bardzo kochani i rodzi się pragnienie, aby kochać innych”. Niech nasze serca wypełnia Boży pokój i Boża radość i z wiarą wpatrujmy się w oblicze Ukrzyżowanego Pana Chwały. Niech będzie to czas okazania Jezusowi szczególnej wdzięczności i miłości, czas uniżonego trwania przed Nim w postawie adoracji i modlitewnego czuwania, aby nie przespać wielkich dzieł Boga, jak Apostołowie w ogrodzie Getsemani.
3. Drodzy Rodzice. Szczególnie Was proszę o to, byście zadbali o pojednanie się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz żebyście z troską i miłością poprowadzili do tego sakramentu swoje dzieci, jeśli jeszcze tego nie uczyniły. W te święte dni WSZYSCY powinniśmy przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej. Podejmijmy trud czuwania i wspólnej adoracji. Trwajmy przy Jezusie i z zaangażowaniem bierzmy udział w nabożeństwach. Bardzo Was proszę, byście w Wielką Sobotę podeszli z dziećmi do ucałowania Krzyża i do Bożego Grobu na adorację Pana Jezusa.
Pociąga nas łatwe życie, a to przekłada się także na naszą duchowość. Dlatego proszę pamiętajmy – prawdziwe chrześcijaństwo to nie tylko Msza św. niedzielna od czasu do czasu, spowiedź dwa razy w roku, palemka, koszyczek wielkanocny, baranek na stół – one nikogo nie zbawią! JEZUS NAS ZBAWIŁ!
Niektórzy śmieją się, że „Poza święconką nie ma zbawienia”, ponieważ tradycja święcenia pokarmów na Wielkanoc jest tak samo silna, jak wielkanocne śniadanie, ale większa już od Wigilii Paschalnej. Tłumy ludzi idzie poświęcić jajka, a w Wielkanoc na Mszę świętą już nie idą. Tak gorliwie zabieramy się za mycie i sprzątanie naszych mieszkań, jakby sanepid miał przyjść do naszego domu na kontrolę, a przecież do istoty chrześcijańskiego świętowania należy przygotowana dusza i serce człowieka! Jedzenia zakupimy znowu tyle, że do wakacji nie przejemy tego, a przecież o stół winniśmy się troszczyć wtórnie, bo pojednanie z Bogiem i drugim człowiekiem winno być ważniejsze!
Na nawrócenie jednak nigdy nie jest za późno. Trzeba zostawić wszystko i skoncentrować się na liturgii Triduum Paschalnego. Przeżyć Mszę Wieczerzy Pańskiej, liturgię Wielkiego Piątku i zapaść w ciszę Wielkiej Soboty. Wszystko po to, żeby w poranek wielkanocny wykrzyczeć z całego serca: „Chrystus zmartwychwstał” i to nie jako prawdę ogólną, ale taką, którą każdy z nas przeżył i jej doświadczył.
4. Apostołowie zaraz po Jezusowym zmartwychwstaniu usłyszeli: idźcie i głoście. Dla każdego chrześcijanina, a zatem dla każdego z nas te słowa to wezwanie do konkretnego zaangażowania na rzecz głoszenia Chrystusa i Jego Ewangelii. Tak bardzo potrzeba naszego świadectwa wiary i miłości. Dlatego trudno sobie wyobrazić, aby rodzice posyłający „owoc swojej miłości” do katolickiej szkoły sami nie uczęszczali na niedzielną Eucharystię albo nie przystępowali systematycznie do świętych sakramentów.
Powszechnie obserwujemy fakt, iż wielu już nie przychodzi na Mszę Świętą nawet w dzień Pański, wielu nie zna Jezusa, wielu ochrzczonych oddaliło się od Niego, wielu Go lekceważy. Czyżby męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana miałoby być daremne? Nie pozwólmy na to! Nasz dobry i kochający Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i tego, by doszli do poznania prawdy. Dlatego jak na Apostołów, tak i na nas Jezus wylał swego Ducha i posyła nas, abyśmy w naszej codzienności odważnie o Nim świadczyli i Go naśladowania. Jeśli nie Rodzice dzieci z katolickiej szkoły to kto?!
W liturgii całego Okresu Wielkanocnego słyszymy zachętę do trwania w Bożej łasce. Nasze serca są oczyszczone po spowiedzi św. i rekolekcjach, niech zatem promieniują miłością Jezusa.
Zwracam się do Was Kochani Rodzice z gorącą prośbą, aby szczególnie w Okresie Wielkanocnym podjąć trud trwania w dobrym i z entuzjazmem oraz bez lęku dawać świadectwo o Jezusie prawdziwie zmartwychwstałym.
Serdecznie też proszę Was o to, aby w Dniu Pańskim nie rezygnować łatwo z pobożnego udziału we Mszy św. Niech każda niedziela będzie dla nas wyjątkowa. Niech będzie świętem całej rodziny, którą tworzycie. Niech w Waszych domach będzie wspólny posiłek, czas dla siebie nawzajem, na wspólny spacer, odpoczynek i świętowanie. Niech nie zabraknie chwil z lekturą Pisma św., i wspólną wieczorną modlitwą.
Takie życie będzie dla Was umocnieniem w wierze i wzajemnej miłości, a dla innych pięknym świadectwem dającym wiele do myślenia i otwierającym na Jezusa. Niech w tym Boży Duch wspiera nas wszystkich!
5. Życzę Wam i całym Waszym/naszym rodzinom błogosławionych świąt Paschalnych!
Nieustannie pamiętam o Was w modlitwie i z wiarą w sercu polecam Was i całą społeczność naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach Bogu miłosiernemu.
Chrystus zmartwychwstał,
prawdziwie z martwych powstał! Alleluja!
xMarcin