Kochane dzieci, drodzy młodzi przyjaciele, drodzy Państwo.

Najdoskonalej wielbimy Pana Boga Mszą Świętą!
 
Zapraszamy zatem w najbliższą niedzielę, tj. 9 grudnia br. o godz. 11.30 do wspólnej modlitwy.
 
W naszej szkole przy ul. Sokołowskiej 172 będzie celebrowana Eucharystia tzw. „Rodzinna” w intencji wszystkich naszych dzieci i młodzieży,  nauczycieli, wychowawców i pracowników fizycznych, rodziców i dobrodziejów.
 
W miarę możliwości niech wszyscy uczestniczący w tej Mszy św., przystąpią wcześniej do Spowiedzi św.
 
Jako ludzie wierzący chciejmy razem oddawać należną Bogu chwałę i dziękczynienie. Niech nikogo z nas nie zabraknie, jeśli tylko siły, zdrowie i możliwości pozwolą!
 
Skąd młodzi mają brać przykład, jeśli nie od rodziców i nauczycieli?
Skoro rodzic nie zachęca swojego dziecka do chodzenia na Msze święte, nie chodzi na nie razem z nim, nie celebruje niedzieli jako okazji do spędzenia czasu z najbliższymi i zacieśnienia więzi rodzinnych, to dlaczego takie dziecko ma chcieć potem samo uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych?
 
Papież Benedykt XVI podczas Mszy św. na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin 9 lipca 2006 roku powiedział: „RODZICE, BĄDŹCIE PRZYKŁADEM WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI”.
 
Cała wspólnota naszej katolickiej placówki niech zatem razem świętuje!

Liczymy na WASZĄ obecność, dar wspólnej modlitwy i wzajemnego umocnienia w wierze, nadziei i miłości, wspólnego wielbienia Boga.

Do zobaczenia w najbliższą niedzielę  godz. 11.30!