I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny

Do naszych najstarszych uczniów przybyli przedstawiciele I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach. 
Mieli oni okazję zapoznać się z profilami klas w popularnym "Katolu", zasadami i terminami rekrutacji. Obejrzeli film promujący szkołę oraz poznali imponującą bazą dydaktyczną.
Na wszystkie zaś pytania cierpliwie odpowiadał pan Piotr Kozioł, nauczyciel KLO i nasz absolwent, a obecnie uczeń KLO Janek.