FRASZKA NA NIEPODLEGŁOŚĆ

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
?FRASZKA NA NIEPODLEGŁOŚĆ?


 
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie utworu rymowanego spełniającego definicję fraszki, którego tematem będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości w szerokim rozumieniu. Dotyczy ona tak samego wydarzenia, jak i postaci z nim związanej, formacji wojskowej, bitwy, potyczki, słowem wszystkiego, co historycznie można skojarzyć z odzyskaniem niepodległości i walką o utrzymanie granic.

Kategorie wiekowe:
o   szkoła podstawowa kl. IV-VI,
o   kl. VII, II-III gimnazjum.

Zasady uczestnictwa:
1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać fraszkę zgodną z tematyką konkursu.
3. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
4. Autor może przesłać maksymalnie trzy fraszki.

Jury weźmie pod uwagę:
- zgodność utworu z cechami gatunkowymi fraszki,
- poprawność stylistyczną tekstu,
- poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,
- poziom warsztatowy pracy,
- samodzielność oraz oryginalność utworu.


Termin dostarczenia fraszek: do 7 maja 2018 r.

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie fraszki na adres mailowy: konkursy.kze@wp.pl z tytułem wiadomości o treści: Konkurs ? ?Fraszka na niepodległość? opisanej wg schematu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko opiekuna.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 maja podczas obchodów Dnia Patriotycznego oraz umieszczone na stronie internetowej Szkoły.
3. Laureaci I , II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają nagrody oraz cząstkowe oceny celujące z języka polskiego lub historii (wybór należy do laureata).
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły.