Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości.
Obchodzimy go także w naszej szkole. Ale czym jest tak naprawdę życzliwość?
To nie tylko szczerość wobec ludzi, to nie tylko chęć niesienia im pomocy, to nie tylko otwartość na problemy innych ludzi. Życzliwość to również uśmiech, jakim obdarzamy drugą osobę, to ciepłe słowa, jakie do niej kierujemy, to spontaniczna uprzejmość i grzeczność. Życzliwość to szczerość wobec ludzi i w rzeczywistości nic nas nie kosztuje. Można powiedzieć, że okazując życzliwość poświadczamy swoje człowieczeństwo i sprawiamy przyjemność drugiej osobie. Bo przecież niewiele kosztuje przepuszczenie kogoś w drzwiach, ustąpienie miejsca w kolejce czy w autobusie? Cóż kosztuje nas powiedzenie dzień dobry ze szczerym uśmiechem na twarzy? Cóż kosztuje nas zrobienie drobnego dobrego uczynku? Bycie życzliwym wobec innych sprawia, że łatwiej nawiązujemy nowe znajomości, że łatwiej zdobywamy zaufanie ludzi. Okazując życzliwość możemy sprawić, że dzień drugiego człowieka, który być może zmaga się z rozmaitymi problemami, stanie się łatwiejszy do zniesienia. Czy nam również nie robi się przyjemniej i milej, jeśli ktoś obdarzy nas uśmiechem?
Życzliwość na co dzień jest wskazana i można w niej znaleźć poczucie spełnienia. Naprawdę świat byłby znacznie lepszy i bardziej przyjazny, gdyby ludzie potrafili okazywać sobie życzliwość i gdyby każdy potrafił okazywać ją każdemu. Nie z racji tego, że należy ją okazywać czy wypada ją okazywać, ale z potrzeby serca i otwartości na drugiego człowieka.
Bądźmy życzliwi dla siebie na co dzień. Okazywanie życzliwości wobec drugiego człowieka będzie miało korzystny wpływ na nasz rozwój. Nauczmy się okazywać życzliwość innym, a dość szybko przekonamy się, że inni również ją nam okazują. I przekonamy się, że dzięki drobnym gestom, które wcale nie wymagają od nas jakiegoś większego wysiłku, życie wyda nam się i przyjemniejsze, i łatwiejsze do zniesienia.
Pamiętaj, życzliwość to:
• pragnienie tego tylko co najbardziej pomyślne dla mnie i dla innych;
• troska o siebie i troska o innych;
• odczuwanie wdzięczności za wszystko co nas spotyka;
• brak żądań i oczekiwań;
• akceptowanie siebie i innych takimi jakimi jesteśmy;
• uczucie radości i spełnienia.
Dobro tkwi w szczegółach! Dlatego czyń drobne dobre uczynki i miej przyjazne nastawienie.
Naprawdę nieraz wystarczy tylko miłe słowo, uśmiech, życzliwe spojrzenie...
W ten sposób zmienimy siebie i możemy zmieniać świat wokół.