Czas Wielkiego Postu. 

Rozpoczęliśmy zatem czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. 
W środę rano, aby doświadczyć jedności z Panem Bogiem i między sobą celebrowaliśmy Eucharystię, a na znak pokuty i nawrócenia nasze głowy zostały posypane popiołem. Chcemy po raz kolejny podjąć tę drogę i odnowić nasza świętą katolicką wiarę podarowaną nam na chrzcie świętym.
Liturgia bardzo dobitnie wzywa nas do pokuty i nawrócenia. Dlatego stojąc przed ołtarzem pochylamy głowy, by nie zadzierać nosa. Mamy trwać w prawdzie przed Bogiem, zamiast udawać wobec ludzi. Mamy rozdzierać serca, a nie szaty. Nie wolno nam zatem zmarnować życia na udawanie, oszukiwanie czy grę pozorów. Oto nowa szansa, jaką daje nam dobry Bóg. Nie zmarnujmy jej, a pomocą niech będą nam modlitwa, post i jałmużna.
Nie czekaj na nawrócenie innych, ale zaczynaj od siebie - nawróć się!
Nie jutro, ale dzisiaj!
Podejmij pracę nad sobą! Otrząśnij się i rozpocznij na nowo.
Jezus zawsze jest z nami, a z Nim wszystko jest możliwe.
Pamiętaj też, że Wielki Post to nie tylko zewnętrzne znaki i symbole. To nie tylko nabożeństwo Gorzkich Żalów czy Drogi Krzyżowej. To nie tylko ograniczenie spożywanych pokarmów czy cukierków. To nawet nie tylko udział w rekolekcjach, ale nade wszystko dobra, uczciwa spowiedź święta, żal za grzechy i prawdziwe, dogłębne nawrócenie.
Błogosławionego wielkopostnego czasu i obfitych owoców przemiany życzymy wszystkim!