Biuletyn informacyjny: maj-czerwiec 2018 r.

Przed nami ostatni etap pracy szkoły.
 • 12 maja ? zakończenie rekrutacji do klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 • Do 18 maja ? podanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.
 • 31 maja ? Boże Ciało. 1 czerwca ? dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski). Serdecznie zapraszamy - wraz z Fundacją Nasza Szkoła - do wzięcia udziału w koncercie ewangelizacyjnym "Siedlce dla Jezusa". Wolontariusze mile widziani.
 • 4 czerwca  ? pomiar stroju szkolnego (firma ?Mark?z  z Gdyni) ? godz. 14.00-17.00 (zapraszamy przede wszystkim dzieci przyszłych klas pierwszych, jak również uczniów, którzy chcą uzupełnić strój szkolny). Wzorem lat ubiegłych będzie możliwość przekazania (niezniszczonych) lub odsprzedania niepotrzebnych elementów stroju szkolnego młodszym kolegom i koleżankom.
 • Do 8 czerwca  ? wybór przez nauczycieli podręczników na rok szkolny 2018/2019. 22 czerwca ? podanie do publicznej wiadomości zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczniku obowiązujących w następnym roku szkolnym.
 • 10 czerwca (niedziela) ? bierzemy udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Początek przy pomniku św. Jana Pawła II o godzinie 14.30, potem przemarsz do kościoła św. Ducha (zakończenie ok. 15.45). Nasi uczniowie w tym roku poprowadzą animację muzyczną.
 • 11-15 czerwca ? wycieczka szkolna (?zielona szkoła?). Uczniowie pozostający w szkole przychodzą na zajęcia dydaktyczne wg planu (w niektórych klasach harmonogram zajęć zostanie zmodyfikowany).
 • 17 czerwca ? Wyjazd Formacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów (IWF) w Gródku n. Bugiem. Tegorocznym prelegentem będzie prof. Mariusz Jędrzejko. Poprowadzi wykład multimedialny pt. ?Dzieci i młodzież w kolorowej ponowoczeności. Czy panujemy nad zmianami ? czy mamy ich świadomość??. Już dziś zapraszamy wszystkich - także naszych przyszłych uczniów, którzy pomyślnie przeszli etap rekrutacji , a którzy rozpoczną edukację od września 2018 r warz z rodzicami i bliskimi. Początek IWF o godz. 9.30, zakończenie Mszą św. ze specjalnym błogosławieństwem wakacyjnym (godz. 15.30) i spotkaniem przy grillu. Szczegóły podamy wkrótce. Zapisy od 4 czerwca w sekretariacie szkoły.
 • 18 czerwca, godz. 15.30 - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna.
 • 19 czerwca,  godz. 18.00 ? bal gimnazjalny
 • 21 czerwca, godz. 16.00 ? Msza św. z racji kończącego się roku szkolnego; Sanktuarium św. Józefa.
 • 22 czerwca - egzaminy nauczycieli stażystów ubiegających się o stopnień nauczyciela kontraktowego.
 • 22-23 czerwca ? wewnętrzna kontrola dokumentacji przebiegu nauczania (uzupełnienie i porządkowanie dokumentów) oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej w KSP.
 • 23 czerwca ? 2 września - wakacje.
 • Kto jeszcze tego nie uczynił, prosimy o uzupełnienie zaległych płatności  (głownie: dowóz dzieci na basen, zadeklarowane kwoty na Radę Rodziców)