Autobus szkolny

Kochane Dzieciaki, drodzy młodzi Przyjaciele, szanowni Państwo!
Od dnia 3 września br. zapraszamy do korzystania z autobusu szkolnego! 
Rano starujemy o godzinie 7.25 z pętli autobusowej przy ul. Leśnej. 
Powrót - o godzinie 14.45 autobus rusza z parkingu przy KSP.
Zapoznajcie się z regulaminem i dokładnym planem jazdy, które przedstawiamy poniżej!
Regulamin
Korzystania z dowozu autobusem szkolnym w Katolickiej Szkole Podstawowej
1. Organizatorem dowożenia uczniów jest Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach.
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki, uwzględniając postulaty rodziców. Szczegółowy rozkład jazdy jest ustalany na początku roku szkolnego.
3. Osoba deklarująca chęć korzystania z dowozu autobusem szkolnym na początku roku szkolnego składa stosowną deklarację w sekretariacie szkoły.
4. Uczniowie i rodzice własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację postanowień regulaminu.
5. Autobus szkolny dowozi dzieci i młodzież do szkoły rano i odwozi po zakończonych zajęciach.
6. Korzystanie z dowozu w roku szkolnym 2019/20 jest odpłatne. Rodzic zobowiązuję się uiszczać kwotę miesięczną 20 zł do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonać w kasie szkoły lub na nr bankowy szkoły 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116.
7. Osoby korzystające z dofinansowania z Fundacji Św. Ojca Pio otrzymują 80% dotacji do w/w kwoty za dojazd. 
8. Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych miejscach.
9. Przy wsiadaniu i przy wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo.
10. Wsiadanie do autobusu odbywa się środkowymi drzwiami, a wysiadanie – ze względów bezpieczeństwa – wyłącznie pierwszymi drzwiami.
11. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć lub stać w wyznaczonych miejscach trzymając się uchwytów bezpieczeństwa.
12. W czasie jazdy uczniowie nie opuszczają swoich miejsc i nie przemieszczają się bez potrzeby.
13. W czasie jazdy pasażerowie mają bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekuna.
14. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, przepychać się, śmiać się.
15. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożenie uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz – dotyczy powrotu – od chwili odebrania uczniów ze szkoły do ich wyjścia z autobusu na wskazanym przez rodziców przystanku, a w przypadku dzieci klas 0 – III odebrania przez rodziców lub osoby uprawnione.
16. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących na przystanki i z nich wracające, odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
17. Za ewentualne uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia wszystkich kosztów napraw.
18. O niestosownym zachowaniu ucznia opiekun informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego, a ci rodziców ucznia. Takie postępowanie ma wpływ m.in. na końcową ocenę z zachowania.
19. Za rzeczy osobiste pozostawione w autobusie opiekun nie odpowiada. Proszę kontaktować się z MPK Siedlce, ul. Starzyńskiego 20, tel. 25 632 84 36 (sekretariat).
KURS
Poniedziałek - piątek PRZYSTANKI Nr przystanku
7.25 Ul. Kalinowa (pętla)/Leśna 01
7.29 Ul. Unitów Podlaskich (szkoła) 06
7.30 Ul. Kaszubska 02
7.32 Ul. Monte Cassino/Mazurska 01
7.33 Ul. Warszawska/Monte Cassino (róg) 01
7.34 Ul. Warszawska/Łukasińskiego 01
7.38 Ul. Piłsudskiego/Armii Krajowej 05
7.40 Ul. Piłsudskiego (K-ł św. Stanisława) 01
7.42 Ul. Kazimierzowska/Starowiejska 02
7.44 Ul. Kazimierzowska/Ogrodowa 06
7.45 Ul. Jana Pawła II/Kazimierzowska 02
7.47 Ul. Poniatowskiego/Szpital 03
7.50 Ul. Jagiełły/Jagiellońska 02
7.52 Ul. Jagiełły/Chrobrego 06
7.54 Ul. Sokołowska/Mieszka I 08
7.58 Ul. SOKOŁOWSKA 172 – KSP 14
POWRÓT
KURS
Poniedziałek - piątek PRZYSTANKI Nr przystanku
14.45 Ul. SOKOŁOWSKA 172 – KSP 14
14.47 Ul. Sokołowska/Mieszka I 05
14.49 Ul. Jagiełły/Chrobrego – zatoka I 
14.51 Ul. Jagiełły/Jagiellońska – zatoka II 
14.54 Ul. Poniatowskiego/Szpital 04
14.57 Ul. Jana Pawła II/Kazimierzowska - sąd 07
14.58 Ul. Kazimierzowska/Bema 05
15.00 Ul. Kazimierzowska/Starowiejska 01
15.02 Ul. Piłsudskiego - Ratusz 02
15.04 Ul. Piłsudskiego - Galeria 06
15.07 Ul. Warszawska/Prądzyńskiego 02
15.08 Ul. Monte Cassino/Warszawska 02
15.10 Ul. Monte Cassino/ Kaszubska 04
15.11 Ul. Pescantina 02
15.12 Ul. Unitów Podlaskich - pętla 04
15.15 Ul. Kalinowa (pętla)/Leśna 02