2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

Kochane Dzieci.Drodzy młodzi Przyjaciele. Drodzy Państwo.

Przypominamy, że dzień 2 listopada (najbliższy piątek) - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej i aaprobaty Rady Rodziców jest dla naszej szkoły dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych i wychowawczych.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) - 5.

W tym dniu Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Zachęcamy zatem wszystkich do udziału we Mszy świętej i do pobożnego nawiedzenia cmentarza. Zachęcamy do modlitwy za naszych bliskich zmarłych i dusze cierpiące w czyśćcu. Zachęcamy do ofiarowania w ich intencji spowiedzi św., Komunii św., odpustów oraz czynów pokutnych.
Dusze czyśćcowe liczą na naszą pomoc. w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy m.in. "Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę Eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich" (KKK 1032).
Koniecznie musimy zatem pamiętać o naszych zmarłych i wszystkich duszach w czyśćcu cierpiących.
Bardzo proszę, ofiarujmy im naszą pomoc w taki sposób, jak byśmy chcieli, aby nam pomagano po naszej śmierci...
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki..."
xM