„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem a Nowy Rok- Dobrym Czasem.”


„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem a Nowy Rok - Dobrym Czasem.”
                                                                                                                                              K. I. Gałczyński
 
Gdy ku końcowi chyli się rok 2020, tak inny, tak nieprzewidywalny i zaskakujący, a gdy my trwamy w radosnym oczekiwaniu na Narodziny Jezusa Chrystusa który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Rada Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach chciałaby złożyć całej Społeczności Szkolnej, Radzie Pedagogicznej i Pracownikom, Przyjaciołom, Darczyńcom, Sponsorom oraz Wam- uczniowie Naszej Szkoły i Waszym najbliższym najserdeczniejsze życzenia.
 
Wiary, Nadziei i Miłości płynącej z Betlejemskiego Żłóbka,
Czasu rodzinnego wypełnionego radością, pokojem i odpoczynkiem,
Nowego Roku pełnego wiary, zdrowia, pomyślności pogody ducha oraz łask bożych
                                                                                                                      Rada Rodziców