ŻYCZENIA DLA NIEPODLEGŁEJ

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE
?ŻYCZENIA DLA NIEPODLEGŁEJ?

 
Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie krótkiego filmu z życzeniami dla Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednym z istotnych kryteriów oceny będzie twórcze i oryginalne podejście do realizacji tematu.

Kategorie wiekowe:
o   szkoła podstawowa kl. IV-VI,
o   kl. VII i II-III gimnazjum.

Zasady uczestnictwa:
1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie nagrać krótki film z życzeniami dla Polski z okazji okrągłej rocznicy odzyskania przez Nią niepodległości.
3.  Film zgłoszony do konkursu powinien być zapisany na płycie CD.
4.  Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna (jeżeli film został wykonany pod opieką nauczyciela).

Jury weźmie pod uwagę:
- zgodność filmów z tematem konkursu (życzenia dla Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości),
- treść i formę życzeń,
- efekty wizualne,
- oryginalność pomysłu,
- twórcze podejście do tematu.


Termin dostarczenia płyt CD z filmami: do 7 maja 2018 r.
Miejsce dostarczenia prac: Biblioteka Szkolna (prosimy o opisanie płyt podobnie jak zawartego na niej pliku)


1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 maja podczas obchodów Dnia Patriotycznego oraz umieszczone na stronie internetowej Szkoły.
3. Laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają nagrody oraz cząstkowe oceny celujące z historii
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły.