Życie trzeba godnie przeżyć...


"Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno” - mówił ks. Jerzy.bo jest tylko jedno” - mówił ks. Jerzy.
Mija 10. rocznica beatyfikacji naszego wielkiego patrona, niestrudzonego świadka wiary oraz głosiciela prawdy i miłości.
06.06.2010 odbyła się w Warszawie na Pl. Piłsudskiego Msza św. beatyfikacyjna pod przewodnictwem kard. Angelo Amato, którą koncelebrowało ok. 100 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, 1,6 tys. kapłanów i niezliczone rzesze wiernych...
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - módl się za naszą szkolną społecznością, za nami i za naszymi rodzinami.