Św. Mikołaj w naszej szkole

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja. 
W szkole nie tylko go wspominaliśmy, ale mogliśmy się z nim spotkać! 
To było bardzo miłe spotkanie m.in. dlatego, że otrzymaliśmy od niego wszyscy prezenty! 
Od epoki, w której żył św. Mikołaj dzieli nas siedemnaście stuleci... 
Wiele wydarzeń z jego życia uległo zapomnieniu. Fakty historyczne i legendy się przeplatają. We wszystkich jednak opowieściach jest ziarno prawdy...
Św. Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną prawdę. Warto być dobrym dla innych! Warto innych kochać i szanować! Warto dzielić się miłością z innymi! Warto być ofiarnym wobec bliźniego. Św. Mikołaj to patron daru człowieka dla człowieka.