Informacje bieżące

30 stycznia – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna, godz. 15.30;
31 stycznia – koniec I semestru;
1 lutego – wywiadówki semestralne. Program;
• 16.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas I-III oraz oddziału przedszkolnego
• 17.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas IV-VII KSP oraz klas II - III KG;
Od godziny 16.00 będzie możliwość spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
11 lutego - Msza św. Rodzinna dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-IV oraz oddziału przedszkolnego, godz. 11.00 – kaplica Sióstr Sakramentek;
13 lutego - Dzień otwarty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego KSP, spotkanie w sali baletowej 10.00, prezentacja „zerówki”;
6 lutego – dzień skupienia dla pracowników szkoły oraz Fundacji Nasza Szkoła. Kaplica Sióstr Pasjonistek, początek godz. 17.00;
14 lutego – Środa Popielcowa. Msza św. we wspólnocie szkolnej o godzinie 9.00 połączona z obrzędem pokutnym posypania głów popiołem;
25 lutego - Msza św. Rodzinna dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas V-VII KSP oraz II-III gimnazjum;
13 lutego 2018 - Zakończenie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.