Świat daleki i bliski

Tradycyjnie listopad kończymy Szkolnym Festiwalem Nauki i sztuki. Hasło tegoroczne: „Świat daleki i bliski”. Pojęciem organizującym spotkania będzie słowo KOSMOS - w dwojakim sensie: jako przestrzeń, ale też sensie filozoficznym - jako ład, stwórczy porządek, warunkujący prawidłowy rozwój, pokazujący przyczynowość świata itp. Na antypodach pojęcia kosmos stoi chaos. On zawsze niszczy, zaburzał ład we wszechświecie. Jego kwintesencją są wojny, prześladowania.

I tak w czwartek w szkole będziemy gościli planetarium. Uczniowie będą mieli okazję poznać budowę wszechświata, poszukać Autora porządku. Zaprosiliśmy ks. Rafała Pietruczuka – profesora biblistę, który opowie nam o stworzeniu, początkach świata w ujęciu biblijnym; spróbuje wyjaśnić najtrudniejsze stronnice Starego Testamentu, odpowiedzieć na trudne pytania, rodzące się przy lekturze świętych ksiąg.

Naszym gościem będzie również ks. Mariusz Talaczyński pracujący na co dzień w organizacji Kościół w Potrzebie (Kirche in Not), wspierającą prześladowanych chrześcijan. Ks. Mariusz był w Syrii, ostatnio w Kamerunie. Podzieli się swoim wrażeniami, opowie i sytuacji wierzących w innych krajach świata.

Szczegółowy program SFNiS w załączniku