Telekonferencje z Turcją

21.10.2015 i 23.10.2015 odbyły się telekonferencje ze szkołą turecką.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyła klasa szósta szkoły podstawowej. Uczniowie polscy i tureccy przygotowali piękne kostiumy i plakaty anglojęzyczne o dzikich zwierzętach, ich wyglądzie, cechach szczególnych, z zastosowaniem stopniowania przymiotników.
W piątek spotkały się starsze klasy. Gimnazjaliści z klasy pierwszej i drugiej zgłębiali wiedzę o zwierzętach zagrożonych wyginięciem, o dzikich zwierzętach i środowisku ich życia.
Uczniowie wspólnie uczestniczyli w anglojęzycznym quizie o żółwiach, śpiewali piosenkę o Afryce. Zadawali również pytania i spontanicznie odpowiadali na nie.
Wspólne lekcje były okazją do pogłębiania umiejętności językowych i uczenia współpracy, odkrywania odmienności kulturowych i geograficznych.
(więcej zdjęć w zakładce: współpraca międzynarodowa)
M.Olędzka