Ubezpieczenie NNW

Numer polisy: typ 184 nr 001010880

Ubezpiecza nas Compensa

Warunki ubezpieczenia - załącznik

Jakie działania podjąć w sytuacji nieszczęśliwego wypadku?
1. Jesli zdarzył się w szkole:
  • nauczyciel/opiekun podejmuje czynności określone w procedurze (załącznik), zostaje spisany protokół, o zaistniałym fakcie zostają powiadomieni rodzice
  • po zakończeniu leczenia z protokołem (przechowywany w dokumentacji szkoły) należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej (w naszym przypadku jest to Compensa), wypełnić stosowny wniosek. Niezbędna jest znajomośc numeru polisy, posiadanie legitymacji szkolnej dziecka.
2. Jeśli wypadek zdarzył się poza szkołą:
  • zgłosić fakt na infolinii Compensy  +48 22 501 60) lub 801 120 000, ewentualnie w najbliższej agencji, podać numer polisy, opisać wydarzenie
  • szkoła nie wypełnia protokołu

W przypadku niejasności prosimy o kontakt z naszym  szkolnym inspektorem bhp p. Ireneuszem Jankowskim, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji i pomoże wypełnić dokumenty.