11 Listopada

Dzieci, podczas zajęć świetlicowych, wykonywały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi. Odbywały się również rozmowy o tradycjach tego święta oraz co oznaczają poszczególne symbole
Niepodległość
Spośród słów używanych nieczęsto, 
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi ? niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień ? mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy ? bez strachu spać.
Ono znaczy ? spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
? w wolnym kraju wśród wolnych ludzi

[Marcin Wolski]