Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c CZERWIEC 2022 wynosi :
15 obiadów x 9,00 zł = 135,00 zł.
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu maju br.
Należność za obiady proszę wpłacać na konto Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach w terminie do 15.06.2022r.

                                                  .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116