Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c CZERWIEC 2021 wynosi :
Klasy 0 - III
16 obiadów x 8,00zł.= 128,00 zł
Klasy IV – VII 4 obiady za m-c maj + 16 obiadów m-c VI = 160,00 zł
Klasa VIII 2 obiady za m-c V + 16 obiadów m-c VI = 144,00 zł
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach :
- Oddział Przedszkolny i klasy I-III w miesiącu maju br.
- Klasy IV – VIII w miesiącu maju br , oraz w m-cu październiku 2020 roku. ( przerwa cowidowa od 26 X – 29 X 2020 r ).
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt na poniżej podany numer telefonu .
Opłata za obiady będzie przyjmowana do 10.06.2021 r w godzinach od 8.00 do 15.00 .
 .                                                    .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116