Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c GRUDZIEŃ 2021 wynosi :
16 obiadów x 9,00 zł =144,00 zł
Należność za obiady proszę wpłacać na konto Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach w terminie do 10.12.2021.
W wyjątkowych sytuacjach opłaty będzie można dokonać gotówką .
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu LISTOPADZIE br.
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 w dniu wydania obiadu.
                                                  .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116