Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663

Opłata za obiady za m-c GRUDZIEŃ 2022  wynosi :  
16 obiadów x 11,00 zł  = 176,00 zł
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu listopadzie br.
 Należność za obiady proszę wpłacać na  konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach  w terminie do 09.12.2022r.

                                                  .

Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116