Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663

Opłata za obiady za m-c CZERWIEC 2024 wynosi :
14 obiadów x 12,00 zł = 168,00 zł.
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu MAJ br.
Należność za obiady proszę wpłacać na konto Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach w terminie do 10.05.2024 r.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116
W wyjątkowych sytuacjach opłaty będzie można dokonać gotówką 
.
                                                  .