UKKS

Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce został powołany w dniu 14.11.2012 przez nauczycieli i rodziców uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.  W dniu 10.12.2012 klub został wpisany przez Prezydenta Miasta Siedlce do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń sportowych i uzyskał osobowość prawną. Celem klubu jest organizacja imprez sportowych promujących szkołę i pozyskiwanie środków na ich organizację. Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców, nauczycieli i sympatyków do wstąpienia w szeregi naszego klubu (W załącznikach znajdują się: deklaracja o chęci przystąpienia do klubu, statut klubu oraz informacja o składkach członkowskich)