Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach   
 • Klasa 0           Michał Głódź
 • Klasa 1a         Michał Korzeniowski - sekretarz
 • Klasa 1b         Małgorzata Krasnodębska
 • Klasa 2a         Justyna Wyrozębska - członek
 • Klasa 2b         Martyna Rucińska - skarbnik
 • Klasa 3a         Karol Zalewski
 • Klasa 3b         Jolanta Famulska
 • Klasa 4a         Anna Dymecka
 • Klasa 4b         Piotr Kusiński
 • Klasa 5a         Barbara Ornowska
 • Klasa 5b         Piotr Struczko
 • Klasa 6a         Anna Krajewska - przewodnicząca
 • Klasa 6b         Alona Jełfimowa-Sawicka
 • Klasa 7a         Anna Wideńska - członek
 • Klasa 7b         Anita Żabczyńska-Komor
 • Klasa 8           Monika Włodarczyk

Gratulujemy Państwu zaufania rodziców i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej szkoły!
 
Numer konta do dokonywania wpłat na fundusz Rady Rodziców
Rada Rodziców
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach,
ul. Sokołowska 172, 08-119 SIEDLCE.
Bank PEKAO S.A. o/ Siedlce
98 1240 2685 1111 0010 4835 0537