Klub Matki

Spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w sali 204, godz. 19.00
Mają charakter otwarty. Zazwyczaj poprzedza je króka konferencja formacyjna (ks. Paweł Siedlanowski). Ciąg dalszy spotkania ustalany jest indywidualnie (warsztaty, wykład, pogadanka), często zapraszni są goście.
Osoba odpowiedziana za koordynację spotkań Klubu Matki: Marta Głódź.