Grupa Wsparcia Modlitewnego

"Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz. Nawet łask Moich
nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy Mojej"

(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 738.)
 

Ponawiamy zaproszenie do Grupy Modlitewnego Wsparcia Szkoły. Modlitewne wspracie jest nam bardzo potrzebne, ponieważ nie brakuje przeszkód i działań Złego, który na różne sposoby próbuje nam przeszkadzać.
Grupa istnieje od ponad roku. Należą do niej uczniowie, nauczyciele i rodzice. Patronem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko - przyszły patron szkół.

Podstawowym warunkiem istnienia i rozwoju dzieła, jakim jest Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum, jest obecność w nim żywego Boga. Dokona się to poprzez oparcie tegoż dzieła na modlitwie i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w aktywnego szukania i wypełniania Bożej woli.

Zakładamy, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice ją tworzący, nie wybrali szkoły katolickiej przypadkowo. Łączy nas pragnienie wychowania, wewnętrznego rozwoju w duchu Jezusa Chrystusa. To zobowiązuje. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zaangażowanie w Grupę Wsparcia Modlitewnego. Przystąpienie do Grupy jest dobrowolne.

Jeśli wyrażacie Państwo zgodę, prosimy  o podpisanie deklaracji (do pobrania w załączniku) i przekazanie jej w kopercie wychowawcy bądź do sekretariatu szkoły. Może to być modlitewne zobowiązanie na jakiś czas (np. czas pobytu dziecka w szkole, na rok, semestr itp.), może też być na całe życie. Zobowiązanie mogą podjąć rodzice, rodzeństwo uczniowie szkół.