Skrzynka intencji

Dojrzałość wspólnoty, która buduje swoją tożsamość na bazie wartości ewangelicznych, polega na wzmocnieniu wzajemnych więzi, zaufaniu i umiejętności powierzania sobie także trudnych spraw. A przede wszystkim - na oddaniu ich Bogu. Znana maksyma głosi, że "radość dzielona z innymi jest podwójną radością, smutek oddany drugiemu - połową smutku". To prawda. Żyjemy dziś nader często zamknięci w kręgu własnych spraw, nie ma w nas wiary, że powierzenie komuś swojej radości czy troski cokolwiek zmieni. A tymczasem "nikt nie jest samotną wyspą" (A. Exupery). Pan Bóg włączając nas do wspólnoty szkolnej dał nam wielką szansę, abyśmy do nieba szli razem. Abyśmy z sumy naszych samotności uczynili wspólnotę.

SKRZYNKA INTENCJI jest odpowiedzią na istniejący stan. Jest to wyraz naszego duchowego dorastania.  Zachęcam Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do zamieszczania w niej próśb o modlitewne wsparcie. Nie wstydźmy się swojej bezradności, słabości, czasem nieumiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Niech to będą prośby osobiste, wtedy nasze trwanie przed Panem Bogiem także nabierze bardzo konkretnego wymiaru.

Prośby można zamieszczać anonimowo, można się podpisać. Zachęcam także to potwierdzania podjęcia modlitewnej intencji. Będzie to dla proszącego znak, że nie jest sam, że ktoś jest razem z nim. Na tym polega Kościół.

Wszystkie niżej zamieszczane prośby o modlitwę są polecane Panu Bogu podczas Szkolnych Mszy Św. Rodzinnych.
 
Dyrektor KSP

Komentarze

O potrzebne łaski dla Pawła,Stanisława,Sławka,Roberta,Haliny,Grażyny,Krystyny,Stasia,Tadeusza,Kazimierza ich rodzin,przyjaciół i znajomych.Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę!

Proszę o modlitwę wieczystą o uwolnienie mnie i moją najbliższą rodzinę od wszelkiego zła i wszystkich demonów i całe moje drzewo genealogiczne.

Dziękując za dotychczasową modlitwę i otrzymane łaski prosimy Pana Boga o Jego błogosławieństwa, zdrowie i ochronę każdego dnia dla Magdy, Serafina, Natana, Kamila, Dawida oraz wszystkich modlących się teraz w tej intencji.

Proszę Dobry Jezu o uzdrowienie Mileny z depresji i stała pracę oraz założenie rodziny

Proszę goraco o modlitwę o pomyślne rozwiązanie problemów mieszkaniowych i rodzinnych spowodowanych długami Józefadla Renaty i jej dzieci

Proszę o modlitwę w intencji rychłego powrotu Mateusza, jego nawrócenia i Boskiej opieki nad odbudową naszej relacji

Serdecznie proszę o modlitwę w intencji błagalnej z prośbą o zdrowie dla mojego synka Gabriela, który urodził się w 34 tygodniu ciąży, miał problemy z oddychaniem i trawieniem oraz o siłę dla mojej żony ,która przebywa razem z nim w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Błagam o modlitwę o dary Ducha Świętego za dobrą pracę, abym mogła rozwijać się naukowo. Proszę o modlitwę za to by na mojej drodze pojawił się dobry, mądry, wykształcony człowiek aby został moim mężem, z którym mogłabym założyć rodzinę - tak bardzo proszę z całego serca (chociaż nie wiem czy wypada prosić o tego typu modlitwę).
Proszę o modlitwę aby szybko minął mój żal po ostatnich niemiłych wydarzeniach z kolegą MM z pracy, który mnie okłamywał i zdradził. Dziękuję Panie Boże za wskazanie drogi, otwarcie oczu na jego zdradę oraz rozwiązanie niezgodnej z Twoją wolą znajomości. Proszę o modlitwę aby bratu udało się rozwinąć biznes. Wierzę Tobie Jezu prowadź mnie właściwą drogą. Matko Najświętsza dziękuję za ochronę. Bóg zapłać Małgosia

O szczęśliwą obronę pracy mgr i o wyrozumiałość ludzi na uczelni, o dobrą pracę zawodową, o uzdrowienie serca i tarczycy i dotarcie bezpieczne do prawdy w pewnych kwestiach Bogu wiadomych, o oddalenie dawnych problemów dawnej, byłej okolicy zamieszkania, o umiejętność przebaczenia i przetrawienia pewnych spraw. za Panią Alfredę, Asię i Nikolę w ich trudnych ważnych intencjach Bogu wiadomych.

prosze o modlitwe o ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą dla Magdaleny, Piotra, Jozefa, Lucji, Oskara
-intencja o zdrowie i pokój w rodzinie, Boza pomoc i opieke Matki Bozej Krolowej Polski na kazdy dzien, nawrocenie, przemiane zycia i dobra spowiedz, o uzdrowienie i uwolnienie wewnetrzne w rodzinie Boze Milosiedzie i Dary Ducha Swietego, dar modlitwy rodzinnej dla Magdaleny, Piotra, Lucji, Jozefa, Oskara,
-prosze o modlitwe za Piotra i jego rodzicow,
prosze o modlitwe o znalezienie pracy dla Magdaleny,
-prosze o zdrowie, o pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej na kazdy dzien dla Oskara,
-prosze o modlitwe za moich chrzestnych, dalszych krewnych, o Milosierdzie Boze i opieke Matki Bozej na kazdy dzien,
prosze o modlitwe za moich przyjaciol i mojego meza, znajomych
-prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiace o ich rychla radosc w Niebie
-prosze o uzdrowienie z ciezkiej choroby dla Jozefa,

Proszę o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Aleksandra Woźnego.

Proszę o modlitwę za moją rodzinę, za mnie ponieważ jestem w trudniej dla mnie sytuacji i nie radzę sobie z nią. Panie Boże daj mi siłę, moc i wiarę że będzie lepiej, że ludzie się zmieniają na lepsze.

Intencja polecana w modlitwie.

Proszę o zgodę w rodzinie aby rodzeństwo znów ze sobą rozmawiało

Panie Jezu proszę Cię w intencjach Tobie wiadomych, proszę również o mądrość Bożą dla Michała, Magdy, Marcela, Juranda i Marcina

Przez wstawiennictwo Matki Bożej proszę o zdrowie dla Męża, o wyjście z ciężkiej choroby, o wytrwałość w walce i ulgę w cierpieniu.

Błagam o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Łukasza, przemianę jego serca i uratowanie naszego małżeństwa przed rozpadem.

Proszę o wieczystą o modlitwę o uwolnienie
i nawrócenie mnie i rodziny
proszę o uwolnienie z ciężkiego zniewolenia demonicznego
i inicjacji okultystycznej-magii,szamanizmu,sztuk walki,
religii wschodnich,pogaństwa,satanizmu,kabały,rzucania przekleństw,
wróżbiarstwa,bioenergoterapii,
akupunktury,medycyny naturalnej,
znachorstwa,różdżkarstwa,psychologii new age,
kinezjologii,jogi,medytacji,mediumizmu,poznania
pozazmysłowego,zabobonów,zamawiania,homeopatii,
magii miłosnej,spirytyzmu,paktów z diabłem,
wyrzeczenia się wiary,wzywania duchów,
modlitw do sił przyrody,wzywania diabła,
modlitwa do pgańskich bogów,bezbożnej literatury,
nieprzyzwoitych treści
oraz wszelkich innych i nie świadomych i nie znanych związków z
diabłem od rzuconych na mnie i rodzinę przekleństw,uroków
od działania diabła przez skażone magią przedmioty,podkładane
amulety i inne formy materialnego działania diabła,
od potępieńców z rodziny,którzy poprzez magię,pakt z
diabłem,apostazję,pijaństwo,rozpustę,zabójstwa i inne grzechy
wyrzekli się Najświętszego Imienia Jezus i zbawienia,od odcięcie
przez moc Najświętszej Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa
Chrystusa wszelkich działań potępionych członków rodziny,
aby Pan Jezus zlikwidował przez swoją Najświętszą Mękę wszelkie
duchowe wiezi z nimi oraz unicestwił mocą swojej Najświętszej Męki
i Zmarstwychwstania wszelkie złożone przez nich pakty z diabłem
i zoobowiązania poświęcające rodzinę i przyszłe pokolenia szatanowi
i oddające ziemię i majątek rodziny pod jego wpływ.
o usunięcie przez Najswiętszą Mękę i Zmartwychstanie naszego Pana
Jezusa Chrystusa z rodziny diabła wprowadzonego przez więzy krwi
i zniszczenie jego wszelkich działań przez moc Najświętszej Krwi
Chrystusa.
o związanie przez moc Najświętszej Męki i Zmartwychwstania naszego
Pana Jezusa Chrystusa i całkowite unicestwienie mocą Najświętszej
Krwi Jezusa wszelkiej magii i złych duchów działących przez groby
potępionych członków rodziny,rzeczy po nich odziedziczone i
wszelkie inne formy przekazu okultyzmu i drogi ataku diabła,
o całkowite odcięcie tych działań Mocą Najświętszej Męki i
Zmartwychstania Jezusa Chrystusa i zapięczętowanie tych miejsc i
rzeczy moją Najświętszej Krwi Chrystusa,aby były one całkowicie
niedostępne dla diabła i aby nie mógł przez nie działać.
O zniszczenie i usunięcie przez moc Najwiętszej Męki i
Zmartwychstania Jezusa Chrystusa wszelkiej mocy demonicznej
przywiązanej do przedmiotów posiadanych w domu nowych i
odziedziczonych,o ochronę przed nabywaniem rzeczy poświęconych
diabłu lub skażonych okultystycznie.
O zniszczenie przez moc Najświętszej Męki i Zmartwychstwania Jezusa
Chrystusa wszelkich relacji z ludźmi związanymi z diabłem
i służącymi mu,o zniszczenie ich działań,oraz odcięcie im na zawsze
możliwości wpływu duchowego ,o zapięczętowanie relacji mocą
Najświętszej Krwi Chrystusa,aby
słudzy diabła i ludzie pod jego wpływem nie mieli do mnie dostępu
i nie mogli wyrządzić mi żadnej szkody.
O zniszczenie przez moc Najświętszej Męki i Zmartwychstania Jezusa
Chrystusa pierwotnej inicjacji okultystycznej i obietnicy bycia
wielkim magiem,o zniszczenie oddania szatanowi przez ojca i
zniszczenie przyjęcia mnie przez szatana jako dziecka,o zniszczenie
skutków praktyk okultystycznych
dokonanych nade mną jako dzieckiem.Przez Zasługi Najświętszej Męki i
Zmartwychstania Jezusa Chrystusa.
O uwolnienie od niemożności praktyk religijnych-spowiedzi i
komunii św.modlitwy,o nawrócenie i przemianę życia,
o ułożenie spraw życiowych
o uwolnienie członków rodziny Stefana,Zofii,Grażyny,Niny
od zniewoleń demonicznych pochodzących z praktyk przodków
i ich praktyk okultyzmu
Proszę o to przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Niepokalanie
Poczętej i Wszystkich Świętych.Amen
Piszę intencję w takiej formie,ponieważ bez wezwania imion świętych
nie jestem jej w stanie napisać-demon przeszkadza

O zdanie wszystkich egzaminów i obronę pracy mgr, o pamięć i koncentrację w nauce i pisaniu pracy, o wyrozumiałość wykładowców, o trwałe uzdrowienie na sercu, tarczycy, duszy z traumy z dzieciństwa i uwolnienie od tego, o nawrócenie i opamiętanie dla ojca aby nie niszczył mnie, o światło poznania, o uzdrowienie sytuacji finansowej, o dobra prace, o przyjaźń, za panią Alfredę, Asię, Anię, Nikolę w ich intencjach Bogu wiadomych, za księży z parafii, o pokój na świecie.

Polecamy wszystkie prośby dobremu Bogu. W szczególny sposób podczas ofiarowanych w tych intencjach Mszach Świętych Rodzinnych. Proszę także wszystkich: rodziców, uczniów, nauczycieli o wzmocnienia w sobie poczucia apostolstwa. Nie zawsze możemy pomóc fizycznie - nie wszyscy jesteśmy lekarzami, prawnikami, różny jest nasz status materialny. Ale możemy wspierać się wzajemnie modlitwą, podtrzymywać swoje omdlałe ramiona (por. Wj 17,11-12). Pan Bóg już nam udowodnił - także w naszej szkolnej wspólnocie, w jednej z rodzin - że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych! I że cuda dziś też się zdarzają...

Proszę o modlitwę w intencji mojego męża, o nawrócenie i przemianę serca.

Panie Jezu dziękuję Ci za uzdrowienie Grażyny, Bądź uwielbiony Duchu Święty
W intencjach Panu Bogu wiadomych. Jezu Ufam Tobie
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych
Chwała Tobie Jezu

w imię Boże
prosze o uwolnienie
od inicjacji okultystycznej,
paktu z diabłem,
dziedziczenia okultyzmu,
zwodzenia,przekleństw,
o skuteczne nawrócenie
poprawę życia,o dobra spowiedź

proszę o modlitwę w intencji Oli o uwolnienie z ciężkiego opętania i od czarów robionych przeciw niej przez złych ludzi,o całkowite usunięcie skutków dziedziczenia okultyzmu i wszelkich praktyk okultystycznych,o nawrócenie

proszę o modlitwę za nawrócenie mojej rodziny,zdrowie,pomyślne rozwiązanie dla mojej córki oraz w innych intencjach Panu Bogu wiadomych,serdeczne Bóg zapłać

W intencji Anny i Mariusza o zdrowie, miłość, błogosławieństwo oraz o poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka.

Prosze o modlitwe o uzdrowienie dla mnie z chorych migdalkow , choroby genetycznej astmy i alergi

Proszę o modlitwę aby w pracy nie plotkowano na mój temat oraz relacji łączącej mnie z M. Proszę o dobrego wykształconego wiernego męża, zmianę pracy na lepszą oraz kolejny stopień w rozwoju. Proszę o jasność umysłu chęć do pracy oraz pokorę . Proszę przez Ducha Świętego o dary dla mnie dar mądrości dar czystego rozumu, dar inspiracji, dar ożywienia twórczego oraz dar natchnienia przy pisaniu książek, artykułów i prac naukowych. Błagam aby mamusi i braciszkowi było lżej aby rozkręcili biznes i mieli dobrych pracowników. Dopomóż nam błagam z całego serca wiem, że jestem największym grzesznikiem. Proszę o uproszenie mi u Pana Jezusa wybaczenia.

Proszę o modlitwę i duchowe wstawiennictwo za rodziców i mnie samą. Znaleźliśmy się trudnej sytuacji - zdaje się bez wyjścia. Proszę o nawrócenie taty i uwolnienie go z nałogu, o umocnienie mamy w wierze i danie jej i nam wszystkim nadziei na wyjście z obecnej sytuacji. Proszę o to abyśmy trafili w końcu na ludzi, którzy są w stanie nam pomóc i zrobią wszystko co w ich mocy, aby to uczynić. Naprawdę jeszcze raz gorąco proszę o modlitwę w naszej intencji. Bardzo dziękuje.

Pamiętam i polecam.

o całkowite uwolnienie od złych duchów,ochronę
,całkowite złamanie i zniszczenie wielopokoleniowej inicjacji magicznej,
dobrą spowiedź,
,nawrócenie i błogosławieństwo w życiu

Gorąco proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrego męża lub powrotu Marka i założenia rodziny na chwałę Pana, o znalezienie domu, zameldowania, a także o zabranie uczuć:rozpaczy, pustki, smutku,żalu. Bóg zapłać.

Pokornie proszę o modlitwę
W intencjach Panu Bogu wiadomych. Jezu Ufam Tobie
W intencji Stanisława o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu i jego rodziny
Serdeczne Bóg zapłać

Proszę o wsparcie modlitewne dla Pani Alfredy, Pani Halinki, Asi, Ani, Nikoli, o zdanie studiów, o światło Ducha św. w pewnych bardzo ważnych kwestiach, o trwałe uzdrowienie na duszy i ciele, i we wszystkich sprawach Bogu wiadomych. Bóg zapłać!

Dziękuję Bogu, oraz wszystkim ludziom których Pan postawił na mojej drodze....
Bądź uwielbiony Panie za to, że pokazałeś mi, że sobie nie radzę ze swoimi słabościami,
dzięki temu wiem, że potrzebuję Twojej pomocy.
Bądź uwielbiony Panie za każdą trudność, porażkę dzięki którym chciałeś się do mnie zbliżyć pokazując mi jak bardzo mnie kochasz.
Dziękuję Ci Boże, że stopniowo burzysz wszystkie zabezpieczenia dzięki temu czuję, że
pragniesz ofiarować mi wolność i Swoją opiekę.
Bądź uwielbiony Panie...........

Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorego Krzysztofa,serdeczne Bóg zapłać

prosze o modlitwe za mojego syna adama o uwolnienie z nalogu hazardu i uwierzenie w siebie ilaske wiary

Dziękuję Panu Bogu za łaskę powrotu do zdrowia mojego syna Marcina, który od 2 lat zmaga się z nowotworem mózgu. Dzisiaj była ostatnia chemia.Lekarze są bardzo dobrej myśli, uznali,że jest wyleczony.Mamy nadzieję , że nie będzie żadnych wznów i Marcin wróci do pełni sił i zdrowia.
Nasz Pan jest wielki i pełen miłosierdzia!Chwała Ci, Boże!

Dziękuję też wszystkim, którzy modlili się za Marcina i proszę o dalsze wspieranie go modlitwą.
qfzzw Renata Wardak.

Deo gratias!

Proszę o modlitwę za mojego syna,aby miał siłę tak bardzo potrzebną do walki z ciężką chorobą.

Społeczność szkolna modli się w tej i we wszystkich przedstawianych Panu Bogu - za pośrednictwem naszej skrzynki - intencjach. W szczególny sposób zanosimy Mu je podczas Mszy św. Rodzinnych. Modlitwa dziecka ma wielką moc!... Zapraszamy do udziału.

Proszę o modlitwę za Dorotę, która jutro obchodzi swoje 37. urodziny - o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, światło Ducha Św., by Pan zmniejszył jej cierpienia i przeciwności, jeśli taka będzie Jego wola. Niech Wam Pan błogosławi.:)

Pokornie proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu,z całego serca dziękuję

Pokornie proszę o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu,z całego serca dziękuję

O potrzebne łaski dla Jacka,Ryszarda,Jacka ich rodzin,przyjaciół i znajomych.Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę!

Panie Jezu, daj siłę i wytrwałość w działaniu dyrekcji , nauczycielom i wszystkim pracownikom KSPiG w Siedlcach, na nowy rok szkolny. Niech dobry Bóg i Maryja mają ich w opiece, a Duch Święty niech da im natchnienie .
Bóg zapłać.

Panie Jezu dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie i wszelkie dobro i ludzi którzy zanoszą nasze intencje do Boga który nas tak mądrze prowadzi.
Jezu Ufam Tobie. Proszę w intencjach Bogu wiadomych
Serdeczne Bóg zapłać

W Imię Jezusa proszę o uwolnienie od złych duchów i ochronę przed ich działaniem

Pokornie proszę o modlitwę
Jezu Ufam Tobie
W intencjach Panu Bogu wiadomych
Serdeczne Bóg zapłać

bardzo prosze o modlitwe w mojej intencji o uwolnienie od wpływu złych
duchow ,od urokow,czarow, wszelkiego zła ukrytego,o
łaskki i błogosławienstwo Boze dlamnie i mojej rodzny.Bog
zaplac

Strony

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe pytanie służy do sprawdzenia, czy jesteś człowiekiem, czy też nie, i aby zapobiec automatycznemu wysyłaniu spamu.