FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZCE

28.04.2015r. dwie uczennice naszej szkoły Julia Hołubiuk klasa V Katolickiej Szkoły Podstawowej, Rebeka Atay klasa I Katolickiego Gimnazjum, wzięły udział w finale konkursu ?Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał". Celem konkursu było zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu i rozbudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie napisanie pracy (szkoła podstawowa ? list do przyjaciela, gimnazjum - rozprawka). W Konkursie wzięło udział ok. 1600 uczniów z ponad 260 szkół z terenu całej Polski. Do drugiego etapu, który polegał na rozwiązaniu testu poświęconego życiu i działalności bł. ks. Jerzego, zakwalifikowało się 160 uczestników.  28.04.2015r. po napisaniu testu, uczestnicy spotkali się z p. dr Mileną Kindziuk ? dziennikarką, wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, autorką licznych publikacji o ks. Jerzym, która w poruszający sposób przybliżyła finalistom postać Marianny Popiełuszko. Następnie ksiądz prof. dr hab. Jan Sochoń, bliski kolega ks. Popiełuszki, wspominał spotkania z nim i wyjaśnił, jaką rolę ks. Jerzy odegrał dla naszej ojczyzny. Tego dnia finaliści zwiedzili także muzeum męczennika przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki. Samo ogłoszenie wyników miało miejsce podczas uroczystej Mszy św. Niestety naszym reprezentantkom nie udał się zająć miejsca na podium.