Brama

"Brama" to tytuł szkolnej gazetki KSPiG. Autorem logotypu jest znany siedlecki rysownik Mirosław Andrzejewski. Pierwszy numer periodyku ukazał się w maju 2013 r., drugi - w październik 2013. Redaktorem naczelnym jest dr Jan Jaroszyński, nauczyciel edukacji medialnej.
Gazetka ma format A4, będzie docelowo liczyć 16 stron w pełnym kolorze.

Dlaczego ?BRAMA?? Skąd pomysł na tytuł?
Brama w starożytności była miejscem ?strategicznym?. Tutaj toczyło się życie, prowadzone były dysputy, tutaj też odbywały się sądy. Brama była szczególnie mocno strzeżona.
Brama jest też tym miejscem, które otwiera na świat, ale też wprowadza w bezpieczną przestrzeń, gdzie człowiek może się rozwijać, dorastać, doceniać wartość prostych rzeczy.
Słowo 'brama" pojawia się także często w Piśmie Świętym. Jezus mówi o sobie, że jest Bramą (por. J 10, 1-10)

W logotypie jest też motyw rycerza. Ideał rycerskości jest bliski modelowi wychowawczemu, preferowanemu w naszych szkołach. Rycerz zamiast miecza (znak siły, dominacji, panowania) trzyma w ręku pióro. " Nieprzypadkowo. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najokrutniejsze to walki przemocy" - mówił bł. ks.Jerzy Popiełuszko.

Tarcza zawiera motyw krzyża. Jest to logotyp naszych szkół, który znajduje się także na tarczach, zdobiących nasze mundurki. Dla chrześcijan krzyż to znak święty. Bóg pobłogosławił świat krzyżem. On jest źródło naszej mocy, mądrości i chwały. Jest w nim zapisana koncepcja życia chrześcijańskiego. Krzyż też jest osią, na której zbudowana koncepcja pracy naszych szkół.

W motyw bramy jest wpisana literka "A". Od jej poznania zaczyna się proces edukacji. To symbol początku. Jest też wejście na drogę intelektualnego rozwoju.
Zapraszamy wszystkich do współpracy!