Kalendarium szkolne

 • 2011/2012- Konkurs szkolny, związany z wyborem imienia patrona
 • Kwiecień 2012 r - uchwały Rady Rodziców oraz Rad Pedagogicznych KSPiG o wyborze imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Wrzesień 2013 r. - podjęcie współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Wrzesień 2013 r. - powstaje Hymn Szkoły (autor: p.Robert Gryczka)
 • Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o książki, albumy związane z postacią ks. Jerzego
 • 21.10.2013 r - Msza św. z okazji liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki; Święto Szkoły, ślubowanie klas pierwszych (Galeria)
 • 28.11.2013 - pielgrzymka gimnazjalistów do Grobu bł. ks. Jerzego, Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki, zwiedzanie Muzem, spotkanie w sali konferencyjnej Centrum "Amicus" z p. Katarzyną Soborak, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Galeria)
 • Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Galeria)
 • Październik - listopad 2013 r. - prezentacja postaci ks. Jerzego w klasach, konkursy, wystawy, stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki, mediateki, galerii
 • Odbyła się pielgrzymka uczniów klas IV, V i VI Katolickiej Szkoły Podstawowej do grobu bł. ks. Jerzego - 10 kwietnia 2014 r. (wyjazdowy dzień formacyjny) (Galeria)
 • Odbyła się pielgrzymka uczniów klas  I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej do grobu bł. ks. Jerzego w Warszwie  - wrzesień 2014r. (Galeria)
 • Odbyła się pielgrzymka rodziców i uczniów klasy IV Katolickiej Szkoły Podstawowej do grobu bł. ks. Jerzego w Warszwie  - kwiecień 2015r. (Galeria)

Planowanie działania na najbliszy czas:
 • Pielgrzymka rodziców i nauczycieli do Grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki (wiosna 2014 r)
 • Spotkanie z Mileną Kindziuk, autorką biografii ks. Jerzego, książki o jego matce
 • Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem śledczym, autorem książki o kulisach porwania i zamordowania ks. Jerzego