V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ „Cantate Deo”

ZAPRASZAMY NA V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ  „Cantate Deo”   
pt. "To jest Twój czas"

POD PATRONATEM BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY.

TERMIN KONKURSU:
29 października 2020 r. godz. 9.00
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
ul. Sokołowska 172 

CELE KONKURSU:
 • przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi;
 • odkrywanie muzyki religijnej dla dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie sposoby jej prezentacji i wyrażania wywołanych przez nią uczuć i doznań;
 • prezentacja i promocja dziecięcej twórczości muzycznej;
 •  rozwijanie zdolności wokalnych dzieci;
 • umożliwienie zaprezentowania się na scenie;
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z
 • dziećmi;
 • czerpanie radości poprzez wspólną zabawę.
KATEGORIE WIEKOWE:
 •  przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat)
 •  klasy I – III szkoły podstawowej
 •  klasy IV- VIII szkoły podstawowej
REGULAMIN:
1. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić tylko jeden podmiot wykonawczy
w każdej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń - max. 10 wykonań w danej kategorii);
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści i duety;
3. Opiekunem uczestnika może byś nauczyciel-wychowawca, nauczyciel muzyki lub katecheta; (do jednego wykonawcy jeden opiekun)
4. Uczestnicy mogą wykonać wybrany repertuar muzyczny solo bądź w duecie
5. Uczestnicy konkursu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o
tematyce religijnej.
6. Można śpiewać przy własnym akompaniamencie lub z podkładem muzycznym;
7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać również podkład muzyczny w formacie mp3, który należy przesłać pocztą elektroniczną na adres cantatedeo.ksp@gmail.com; (Nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego utworu.)
8. Akceptując regulamin uczestnicy udzielają zezwolenia na
rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku,
utrwalonego w związku z konkursem do jego promocji m.in. na stronie szkoły i facebooku szkoły.
9. Max. długość utworu 3 min.;
10.Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

OCENA I NAGRODY:
Jury będzie oceniać:
- intonację głosu,
- interpretację prezentowanego utworu,
- muzykalność, poczucie rytmu,
- dobór repertuaru do wieku,
- ogólny wyraz artystyczny.
Jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników nagrodzi zwycięzców. Jury oprócz nagród może przyznać wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.
Laureaci konkursu, którzy otrzymają sprzęt elektroniczny, zobowiązani są podpisać odbiór nagrody u organizatorów.
Uwagi końcowe:
. Wyniki końcowe komisja poda po każdej kategorii wiekowej .
• Organizator zapewnia nagłośnienie oraz 2 mikrofony.
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
regulaminie konkursu.

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do 23 października 2020 r. na adres:  cantatedeo.ksp@gmail.com

Wszelkie pytania prosimy kierować na numer tel. 506 452 363.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Patronat medialny nad konkursem objęli:

Katolickie Radio Podlasie
Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24
Tygodnik Regionalny Echo Podlasia


Dziękujemy!!!