Regulamin opłat czesnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach

Szczęść Boże
 
Szanowni Państwo,
 
  1. Zbliża się powoli nowy rok szkolny 2023/24.
Tak jak informowaliśmy na spotkaniu kwietniowym wysokość czesnego w tym roku nie ulega zmianie i będzie wynosić 650zł miesięcznie za ucznia.
Fundacja Nasza Szkoła będzie refundować 400zł.
Do zapłaty przez rodziców/opiekunów prawnych będzie pozostawać 250zł miesięcznie.
 
  1. Nadal zawieszona jest współpraca finansowa z krakowską FUNDACJĄ DZIEŁO POMOCY  ŚW. OJCA PIO, zatem nie mamy dodatkowego wsparcia.
 
  1. Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem opłat czesnego, przyznawania ulg oraz windykacji należności w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach”, a następnie prosimy wydrukować, podpisać i złożyć do wychowawców klas bądź w sekretariacie Załącznik nr 1 (dotyczy osób, które tego nie zrobiły wcześniej albo rodziców uczniów nowoprzyjętych).
 
  1. Rodzice pragnący skorzystać ze zniżek opłat niech złożą w sekretariacie szkoły wypełniony Załącznik nr 2 wraz z koniecznymi zaświadczeniami do 5 września br.
 
 
Z wyrazami należnego szacunku i nadzieją na owocną dalszą współpracę
xMarcin Olek