Świetlica

Plan dnia (ramowy):
7.00 ? 8.00 Czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne wg uznania. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
12.55- 13.30 Zabawa w grupach.
13.30-15.00 Wyciszenie. Głośne czytanie. Odrabianie lekcji.
15.00- 17.00 Zajęcia wg zainteresowań dzieci. Zajęcia programowe. Zajęcia indywidualne wg uznania.

Plan pracy szczegółowy - w załączniku 

Poza tym prowadzone są zajęcia świetlicowe ruchowe na sali gimnastycznej, adresowane do starszych dzieci z KSP i KG

W wyznaczonych porach starsi uczniowie mogą w czytelni bibliotecznej w ciszy - pod opieką nauczyciela - odrabiać lekcje.
 

Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki od godz. 7.00 do 17.00.

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:
mgr Agata Orzełowska - kierownik świetlicy
mgr Joanna Mendza
mgr Katarzyna Perz
mgr Magdalena Pastor
mgr Anna Ługowska
mgr Justyna Kurcoń
mgr Agnieszka Golec
mgr Justyna Pieńkowska
 

Kącik dobrej książki W dzisiejszym świecie, w dobie nowoczesnych technologii i pośpiechu trudno o chwilę zatrzymania i wyciszenia. Takim dobrodziejstwem, które daje zatrzymanie i wyciszenie, jest czytanie książek. Od drugiego semestru ruszyła inicjatywa związana z codziennym czytaniem na świetlicy. Każdego dnia dzieci zasiadają na dywanie by wysłuchać frag. z Pisma Świętego, bajki, baśni, wiersza lub opowiadania . Na podstawie wysłuchanego utworu uczniowie ilustrują go ruchem, bawią się w zabawy tematyczne czy wykonują pracę plastyczną. Pamiętajmy, że dzięki czytaniu książek rozwija się wyobraźnia, pamięć i język, uczymy się nowych rzeczy, spędzamy miło i owocnie czas.