Wychowanie i formacja

Zakładamy, że ktoś, kto wybiera szkołę katolicką, nie czyni tego przypadkowo. Nie chodzi przecież o to, aby nasi uczniowie wygrywali olimpiady, konkursy przedmiotowe, deklasowali uczniów innych szkół na egzaminach i testach gimnazjalnych - choć jest to niewątpliwie ważne. Podczas rekrutacji nie wybieramy też najlepszych z najlepszych, legitymujących się najwyższą średnią ocen, wybitnymi zdolnościami. Cieszymy się, gdy takie osoby znajdą się w naszych klasach. Robimy wszystko, aby ich talenty pomnożyć, rozwinąć potencjał, wydobyć to, co w nich najlepsze. Przygotować młodego człowieka do tego, aby czuł się swobodnie w świecie, znał języki obce, aby były przed nim otwarte szkoły i uniwersytety, które sobie wymarzył. Ale no nie wszystko.

Wychodzimy z założenia, że nie mniej ważna niż nauka jest praca nawewnętrzna, przekonanie, iż o wartości człowieka decydują nie pieniądze, statut materialny czy społeczny, ale bogactwo jego ducha. Na tym polega elitarność Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. Kontekst kulturowy nie ułatwia zadania. Wpajanie od najmłodszych lat, że lepiej "mieć" niż "być", obowiązkowy w niektórych kręgach "wyścig szczur(k)ów" pozostawiają trwały ślad w umysłach i sercach. Niestety. 

Wielką uwagę przykładamy do wychowania, kształcenia postaw ludzkich, kultury osobistej. Czas gimnazjum to etap rozwoju niełatwy, o czym najlepiej wiedzą rodzice i nauczyciele. Na pewno warunki, jakimi dysponujemy: małe, świetnie wyposażone klasy, znakomici nauczyciele, profesjonalna opieka pedagoga i psychologa szkolnego, jak też realizowane w szkole programy wychowawcze, ściasła współpraca z rodzicami, udział w wielu wydarzeniach kulturalnych w Siedlcach, w Warszawie są wielką pomocą w procesie wychowania.

Wewnętrzne piękno to efekt konsekwencji, pokory, otwarcia na działanie Bożej łaski, posłuszeństwa Ewangelii i gotowości do przyjęcia ducha Jezusa Chrystusa. Aby je osiągnąć nie wystarczą dwie godziny katechezy w tygodniu, spotkanie formacyjne w poniedziałek. Konieczne jest, aby wszyscy, którzy tworzą społeczność szkoły: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele działali na tych samych "falach". Słowa nie wystarczą - potrzebne jest jeszcze świadectwo życia. Dlatego jedno z podstawowych pytań, które podczas procesu rekrutacji otrzymują rodzice kandydatów do naszych szkół jest takie: "Czy chcecie Państwo rozwijać się wraz ze swoim dzieckiem?" W układzie optymalnym jesteśmy ze sobą 9 lat - to bardzo dużo. I dużo dobrego może się z nami stać, jeśli spełnimy warunki, o których pisałem wyżej...

Proponujemy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom udział  w spotkaniach, wyjazdach fromacyjnych i integracyjnych, rekolekcjach. Aktywni są rodzice, należący do różnych wspólnot kościelnych - i choć środowisko szkoły nie zastąpi środowiska parafialnego - to jednak ich obecność w zasadniczy sposób ubogaca wszystkich. Wyrazem tego jest wysoka frekwencja na różnego typu spotkaniach i zainteresowanie propozycjami rozwoju, o jakich mówią.
 

ks. Dyrektor
Paweł Siedlanowski