Szkoła podstawowa

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W SIEDLCACH została założona i jest prowadzona przez Diecezję Siedlecką przy wsparciu Fundacji „Nasza Szkoła”. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej i zapewnia wysoki poziom nauczania.
 

 •     Klasy do 18 uczniów;
 •     Opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00;
 •     Wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli;
 •     Pomoc psychologa, pedagoga i pielęgniarki;
 •     Profesjonalne wyposażenie (pomoce naukowe, sale multimedialne itp.);
 •     Szkoła z parkingiem, otoczona zielenią. Możliwość dowozu dzieci;
 •     Stołówka szkolna;
 •     Zajęcia z informatyki prowadzone są w szkolnej pracowni komputerowej.
 •     Wiele kół zainteresowań, zajęcia wyrównawcze


Pragniemy aby w szkole panowała ciepła, rodzinna atmosfera, a jednocześnie szkoła była nowoczesna i bogato wyposażona, wykorzystywała najnowsze programy edukacyjne. Naszym celem jest nie tylko rozwój dziecka, ale też integralny rozwój życia duchowego, intelektualnego i fizyczanego. Sukcesywnie będziemy wzbogacać ofertę edukacyjno - formacyjną dla rodziców
 

 •     Wzajemny szacunek i poszanowanie wartości;
 •     Wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich;
 •     Bezpieczeństwo i opieka w czasie pozalekcyjnym;
 •     Zajęcia edukacyjne w plenerze i ciekawe formy spędzania czasu;
 •     Stała i bliska współpraca z rodzicami.


Szkoła powstała w 2011 roku dzięki wsparciu Fundacji „Nasza Szkoła”.

Więcej informacji: http://www.dobry.pl/fundacja/index1.php

Dzięki współpracy z fundacją czesne w szkole jest refundowane w 100%.