Wednesday, 31 January, 2018
Koniec I semestru


Wednesday, 31 January, 2018
Zakończenie rekrutacji wewnętrznej do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019