Wednesday, 22 November, 2017
Próbny egzamin gimnazjalny (Wydawnictwa Nowa Era)
Część humanistyczna 
historia i wos - 8.30
język polski - 10.00-12.00