Co najlepiej służy wzmacnianiu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży?

Zakładki podstawowe

Dobre podręczniki do nauki historii
0% (0 głosów)
Świadectwo rodziców, dziadków
60% (33 głosy)
Udział w akademiach, uroczystościach patriotycznych
4% (2 głosy)
Mądra polityka historyczna państwa polskiego
9% (5 głosów)
Większe zaangażowanie dorosłych w promowanie postaw obywatelskich, większa odpowiedzialność za los Ojczyzny
25% (14 głosów)
inne
2% (1 głos)
Razem głosów: 55