Czy szkoła bez prac domowych byłaby lepsza?

Zakładki podstawowe

Zdecydowanie tak!
50% (34 głosy)
Całkowita rezygnacja z prac domowych źle odbiłaby się na edukacji
28% (19 głosów)
Praca domowa powinna być nieobowiązkowa (zadane zadania odrabia tylko ten, kto ma na to ochotę)
13% (9 głosów)
To zły pomysł. Niepotrzebna nam są kolejne eksperymenty w szkole
9% (6 głosów)
Razem głosów: 68