Dlaczego uczniowie korzystają z korepetycji?

Zakładki podstawowe

Podczas zajęć w lekcyjnych w szkole uczeń nie jest w stanie opanować materiału
20% (9 głosów)
Nauczyciel zbyt mało czasu poświęca na wytłumaczenie trudniejszych partii materiału
42% (19 głosów)
Tempo pracy na lekcji jest zbyt szybkie
13% (6 głosów)
Uczeń niesystematycznie pracuje, stąd pojawiają się zaległości
13% (6 głosów)
To moda, presja, której wielu rodziców i uczniów ulega
11% (5 głosów)
Razem głosów: 45