Dlaczego uczniowie korzystają z korepetycji?

Zakładki podstawowe

Podczas zajęć w lekcyjnych w szkole uczeń nie jest w stanie opanować materiału
21% (5 głosów)
Nauczyciel zbyt mało czasu poświęca na wytłumaczenie trudniejszych partii materiału
38% (9 głosów)
Tempo pracy na lekcji jest zbyt szybkie
13% (3 głosy)
Uczeń niesystematycznie pracuje, stąd pojawiają się zaległości
17% (4 głosy)
To moda, presja, której wielu rodziców i uczniów ulega
13% (3 głosy)
Razem głosów: 24