Zajęcia dodatkowe

Oferta edukacyjna Katolickiej Szkoły Podstawej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach poszerzona jest o szereg zajęć dodatkowych. Pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, odkrywać talenty, wzmacniać pasje.

Wychodzimy z założenia, że "tyleż wiedzy jest w szkole, co i poza nią" dlatego też zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne wzbogacane są wyjazdami, warsztatami, udziałem w koncertach, spektaklach i seansach kinowych organizowanymi zarówno w szkole, jak i poza nią.

KOŁA PRZEDMIOTOWE

 1. Koło polonistyczne
 2. Koło matematyczno-fizyczne
 3. Koło historyczne
 4. Koło chemiczne
 5. Koło modelarsko-techniczne
 6. Koło języka angielskiego

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 1. SKS (przygotowanie do koszykówki)
 2. Klub szachowy
 3. Koło pływackie
 4.  Koło fotograficzne, połączone z warsztatami plenerowymi
 5. Koło dziennikarskie (w tym praca redakcji szkolnej gazetki BRAMA)
 6. Koło teatralne
 7. Koło biblijne
 8. Koło plastyczne
 9. Koło dziennikarskie
 10. Koło savoire vivre'u
 11. Klub Małych Odkrywców

 DODATKOWE ZAJĘCIA LEKCYJNE

 1. Język niemiecki (klasy IV, V, VI szkoły podstawowej)
 2. Język hiszpański (KSP )
 3. Język angielski - w rozszerzonym wymiarze w KSP i KG
 4. Dodatkowe godziny OP: historia, matematyka, j.polski, j. angielski,chemia, fizyka
 5. Szachy z elementami logiki 
 6. Akademia kreatywności
 7. Edukacja medialna

Dzieci w Szkole Podstawowej mogą korzystać z nauki języka angielskiego metodą PrimeKids 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

 1. Rytmika
 2. Indywidualne lekcje gry na pianinie
 3. Kurs nauki gry na gitarze

TANIEC1. Zajęcia taneczne (formacje tańca nowoczesnego i taniec klasyczny) - w zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie etapu edukacji wczesnoszkolnej
2. Zespół cheerleaderek
 ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
Szkoły dysponują 7 zestawami robotów. Zajęcia dobywają się w wyznaczone soboty. Więcej znajduje się TUTAJ