Spotkania formacyjne nauczycieli

Spotkania odbywają się w cyklu comiesięcznym. Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, członków Fundacji "Nasza Szkoła", rodziców - szczególnie tych, którzy zadeklarowali swoją wolę wspierania szkół swoją codzienną modlitwą.

Terminarz spotkań: każdy trzeci wtorek miesiąca
Miejsce spotkania: kaplica Sióstr Pasjonistek, ul. Grabowa 16
godz. 16.30-20.00
Prowadzi ks. Andrzej Żelazo