"Od tej chwili już nie grzesz" - codzienne przebaczanie

EWANGELIA: J 8, 1-11 Od tej chwili już nie grzesz

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?" Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień". I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych.

Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: "Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?" A ona odrzekła: "Nikt, Panie!" Rzekł do niej Jezus: "I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz".

---
Trudno w to uwierzyć, ale okres Wielkiego Postu powoli się kończy. Już za chwilę wejdziemy w bezpośrednie przygotowanie do najważniejszych świąt chrześcijańskich, jakimi są Święta Paschalne. W takich właśnie okolicznościach Kościół otwiera przed nami Ewangelię Chrystusa na tych tematach, które co raz bardziej skłaniają nas do refleksji nad konkretnymi problemami, jakie stoją na przeszkodzie w drodze do przeżycia prawdziwej radości.

...

Dziś na tych kartach Ewangelii widzimy postać kobiety, która może nam pomóc zrozumieć problem miłosierdzia i PRZEBACZANIA. Jak przebacza Bóg?

...

Spróbujmy porównać sytuację grzechu do dwóch rzeczy: kamienia i piasku. Gestem pisania na piasku Jezus z pewnością zwrócił uwagę rozmówców. Dzisiaj zwraca też naszą uwagę. Ten gest może pomóc nam zrozumieć, że grzech nie jest wypisany na twardym materiale, jak kamień, ale właśnie na czymś, co obrazuje piasek. Najmniejszy powiew wiatru Bożego miłosierdzia może ten zapis zetrzeć i obrócić w zapomnienie. Może – bo aby tak było, potrzeba, aby człowiek tego miłosierdzia zapragnął.

...

Ciekawość może nas podkręcić do zadania pytania: ale co takiego Jezus pisał na tym piasku? Tego Tradycja nam nie przekazuje w swoich relacjach. Domysłów jest wiele, ale widocznie nie jest to tak ważne. Gest pisania palcem wydaje się mieć tutaj jednak szczególną wymowę. Jeśli przypomnimy sobie, że Bóg napisał palcem kamienną tablicę z przykazaniami (Wj 31, 18), możemy gest Jezusa odczytać pod kątem przykazania miłości, które chce zapisać w naszych sercach.

...

Logika Bożej Miłości względem człowieka pozwala nam tutaj skłonić się ku zrozumieniu, że dla Boga nawet największy grzech nie jest wcale większy od Jego ojcowskiego, wyrozumiałego i pełnego miłości spojrzenia miłosierdzia. Zauważa to prorok Izajasz, opisując to pięknymi słowami: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Iz 1, 18).

...

Tak na co dzień kocha i przebacza Bóg. A ja?

...

Warte zauważenia jest, że mimo znajomości prawa faryzeusze i uczeni w Piśmie nie ukamienowali tej kobiety od razu, jak to pewnie chcieli zrobić, ale przyprowadzili ją do Jezusa. Wynik tego spotkania oczywiście znamy – 0:1. Warto też zadać sobie tutaj pytanie: czy zanim kogoś potępię próbuję przyprowadzić go do Jezusa? Wszyscy jesteśmy grzeszni. Też potrzebujemy miłosierdzia. Świetnie ujął to Tomasz à Kempis w książce „Naśladowanie Chrystusa”: >>Staraj się być cierpliwy w znoszeniu braków i jakichkolwiek słabości innych ludzi, bo i ty masz ich sporo, a inni muszą je znosić<<.

...

Czy tutaj został ustanowiony sakrament pokuty?
Chociaż z całą pewnością myśli te głęboko nawiązują już do tego sakramentu to trzeba pamiętać, że Chrystus ustanowił go, gdy ukazał się swoim Apostołom i dał im polecenie: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19).

...

Tak więc sakrament Bożego miłosierdzia jest miejscem, z którego trzeba korzystać. Daje on ogromną siłę, aby odważnie zmieniać świat. Warto więc również uwrażliwiać na to już nasze Małe Pociechy, najlepiej jak najwcześniej. Czyste serce widzi więcej. Z czystym sercem łatwiej się szczerze uśmiechać i cieszyć!

Pytanie

Wujku Rafale, mam takie pytanie. Nie rozumiem jednej rzeczy- jak to jest, że Mojżesz powiedział, że grzeszych
mamy kamienować? Nie dziwię się, że faryzeusze tak podeszli do Jezusa,
skoro raz Bóg powiedział jedno, a potem schodzi na ziemię i mówi zupełnie
coś innego!
Julia ^^

Odpowiedź ;-)

~~
Witaj Jula!
~~
To nie do końca tak jest. Jeśli przyjrzymy się bliżej karze kamienowania, to dojdziemy do prostego wniosku, że rzeczywiście była to bardzo surowa kara, najczęściej prowadziła do śmierci. Z drugiej strony była ona stosowana za konkretne przestępstwa, które uważano za bardzo poważne. Właśnie jednego z tych przestępstw miała się dopuścić ta kobieta z niedzielnej Ewangelii.
~
Musimy też pamiętać, że Izrael w czasach starotestamentalnych był narodem i państwem, które skupiało i organizowało swoje życie wokół spraw wiary (my taki model nazywamy „państwem teokratycznym” – w jego centrum zainteresowania jest osoba Boga). Skoro tak, to musiano przecież żyć według jakiegoś prawa. Dlatego też Pan Bóg, Jahwe, zawarł z ludźmi przymierze oparte na konkretnych zasadach. Ludzie oczywiście dobrowolnie się na to zgodzili. Prawo to określało co było wolno i czego nie wolno. Kara śmierci, jaką wówczas stosowano i do jakiej należało kamienowanie, mocno podkreślała zło, które wynika z jakichś konkretnych czynów. Miała więc za zadanie przede wszystkim przestrzec ludzi przed takim złym postępowaniem.
~
Z kolei Faryzeusze i uczeni w Piśmie rozumieli to Prawo bardzo dosłownie i tak też je stosowali. Dopiero Pan Jezus zaczął odczytywać je i tłumaczyć w miłości, wskazując na ogromne miłosierdzie Boga Ojca.
~
Jak się wczytamy w Pismo Święte to zobaczymy, że w czasach Pana Jezusa kara kamienowania w sumie była już bardzo rzadko stosowana. W Nowym Testamencie kara śmierci, wynikająca z przepisów Prawa Starego Testamentu, nie zawsze była wykonywana. Dlaczego? Ponieważ z czasem złagodzono przepisy. Zrobiono to prawdopodobnie również dlatego, że do takiej kary miał zastrzeżenia prokurator rzymski. Podejmowano więc zamiary zmian takich przepisów.
~
Przede wszystkim Jula powinniśmy zauważyć, że Prawo Starego Testamentu Bóg dał ludziom przez proroków, więc również przez ludzi, choć natchnionych Duchem Świętym. W Nowym Testamencie prawo daje już bezpośrednio sam Bóg – w Jezusie, swoim Synu. Pan Jezus sam wielokrotnie wspomina, że nie przyszedł po to, aby znieść starotestamentalne Prawo, ale je wypełnić (zob. Mt 5,17-18). Wypełnił je przez swoje narodzenie, mękę, śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie (zob. Łk 4,21; Łk 24,44). Ale wcześniej Pan Jezus zostawił nam coś bardzo ważnego: klucz do zrozumienia Prawa Bożego. Tym kluczem jest PRZYKAZANIE MIŁOŚCI, które wypełnił całym swoim życiem (zob. J 13,34).
~
Ta Ewangelia jest kolejnym przykładem, jak mamy posługiwać się tym „kluczem”.
Tak więc Julcia: powodzenia! ;-)
~

Rav

Dziękuję!

Pozdrawiam Rafale! I dziękuję, że jesteś z nami! :)

xps

:)

Pozdrawiam również! I cieszę się, że mogę być z Wami :)

Rav

"Spróbujmy od nowa"

"Spróbujmy od nowa" - tak Jezus mówi nie tylko cudzołożnicy, ale każdemu z nas w dzisiejszej Ewangelii.
Czy potrafimy tak powiedzieć osobie, która nas poraniła, wyrządziła krzywdę, osądziła nas? To tylko głęboka miłość do Boga i drugiego człowieka pozwoli powiedzieć "Spróbujmy od nowa". Tego życzę nam wszystkim.

aniat.

Piasek

"Ten gest może pomóc nam zrozumieć, że grzech nie jest wypisany na twardym materiale, jak kamień, ale właśnie na czymś, co obrazuje piasek. Najmniejszy powiew wiatru Bożego miłosierdzia może ten zapis zetrzeć i obrócić w zapomnienie."

Czyż to nie jest cudowne, namieszamy w życiu, a tutaj przychodzi Miłosierdzie i jednym podmuchem wszystko ściera i jesteśmy znowu jak biała kartka papieru.

aniat.

Dodaj nowy komentarz

Refresh Type the characters you see in this picture. Wpisz znaki które widzisz na obrazku; jeśli nie możesz ich przeczytać, kliknij przycisk "Podgląd", zostanie wtedy wygenerowany nowy obrazek. Wielkość liter nie ma znaczenia.  Przełącz na weryfikację głosową.