Stypendyści Prezydenta Miasta Siedlce – za I semestr 2017/2018

10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymało stypendia I stopnia Prezydenta Miasta Siedlce za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
O przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta  Siedlce mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, z wyłączeniem klas I – III, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych będący mieszkańcami Miasta Siedlce. Średnia ocen klasyfikacyjnych kandydata (za I sem.) nie mogła być niższa niż 4,8 a ocena z zachowania - nie niższa niż wzorowa. Kandydat powinien się legitymować dodatkowymi  osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowo-rekreacyjnymi na szczeblu regionalnym i wyższym.
Nasi stypendyści:
  • Gabriela Drzewiec
  • Katarzyna Kozioł
  • Aleksandra Marczuk
  • Maja Marczuk
  • Lidia Mitelska
  • Zofia Mitelska
  • Dominika Przybyłek
  • Julia Przybyłek
  • Maria Rucińska
  • Zofia Wielgórska
Gratulujemy!

Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce zostaną wypłacone w dniu 4 kwietnia 2018 r. (środa) w kasie Urzędu Miasta Siedlce lub przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy, zgodnie z wolą rodziców.