Biuletyn informacyjny – styczeń, luty 2018 r.

1. 6 stycznia  - Orszak Trzech Króli. Msza św. o 11.45, wymarsz spod kościoła św. Stanisława ok. 13. 00;
2. 12 stycznia 2018 r.– termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 2017/2018;
3. 15 – 26 stycznia – ferie zimowe;
4. 30 stycznia – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna, godz. 15.30;
5. 31 stycznia – koniec I semestru;
6. 1 lutego – wywiadówki semestralne. Program;
• 16.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas I-III oraz oddziału przedszkolnego
• 17.00 - spotkania wychowawców z rodzicami klas IV-VII KSP oraz klas II - III KG;
7. 1 lutego - Dzień otwarty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego KSP, spotkanie w sali baletowej 10.00, prezentacja „zerówki”;
8. 4 lutego – Msza św. Rodzinna dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III oraz oddziału przedszkolnego, godz. 11.00 – kaplica Sióstr Sakramentek;
9. 6 lutego – dzień skupienia dla pracowników szkoły oraz Fundacji Nasza Szkoła. Kaplica Sióstr Pasjonistek, początek godz. 17.00;
10. 11 lutego – Msza św. Rodzinna dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas IV-VI;
11. 14 – środa Popielcowa. Msza św. we wspólnocie szkolnej o godzinie 9.00 połączona z obrzędem pokutnym posypania głów popiołem;
12. 25 lutego - Msza św. Rodzinna dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas VII oraz II-III gimnazjum;
13. Zakończenie rekrutacji wewnętrznej do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.